Logo

Debata o roli komfortu wewnętrznego i rozwiązaniach instalacyjnych w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym

Debata o roli komfortu wewnętrznego i  rozwiązaniach instalacyjnych w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym
 
 
 
 

Po debacie

DKBE 2017 - pierwszy krok w kierunku wielkich zmian w branży HVAC

5 października odbyła się pierwsza edycja organizowanej przez Lindab konferencji DKBE 2017. Było to pierwsze tego typu wydarzenie poświęcone w całości komfortowi, energooszczędności i nowoczesnym rozwiązaniom dla branży HVAC.

Zgodnie z oczekiwaniami organizatora tematyka spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ekspertów z różnych obszarów budownictwa. Wśród ponad 250 uczestników znaleźli się inwestorzy, zarządcy nieruchomości, architekci, projektanci, inspektorzy, rzeczoznawcy i specjaliści HVAC.

Starannie wyselekcjonowani prelegenci wykazali się pełnym profesjonalizmem i zaprezentowali trudne, techniczne zagadnienia w przystępny sposób, a stawiane tezy popierali wiarygodnymi danymi i wynikami badań.

Wśród wielu interesujących tematów poruszanych w trakcie konferencji znalazły się między innymi:

  • zasady wyboru prawidłowych rozwiązań technicznych (np. systemów wentylacyjnych z fabrycznie montowaną uszczelką) i ich wpływ na energooszczędność budynków,
  • wpływ komfortu wewnętrznego na koszty społeczno-ekonomiczne związanie ze zwolnieniami lekarskimi i wydajnością pracy,
  • oczekiwania użytkowników budynków w kontekście optymalnego klimatu i sposoby na jego uzyskanie,
  • proces commissioningu umożliwiający weryfikację czy powstające instalacje HVAC działają zgodnie z wymaganiami inwestora i dokumentacją techniczną,
  • nowoczesne metody pomiaru szczelności i systemy regulacji przepływu powietrza w kontekście energooszczędności i najwyższego komfortu.
W trakcie przerw uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z nowoczesnymi technologiami prezentowanymi w części wystawowej.

Największe zainteresowanie wzbudził zaawansowany system VAV Lindab Pascal, którego sercem jest innowacyjna skrzynka rozprężna z przepustnicą i nawiewnik wyposażony w czujkę obecności. Główną zaletą tego rozwiązania jest możliwość bezpośredniego podłączenia skrzynek rozprężnych i centrali kanałem bez dodatkowych elementów kontrolujących przepływ. Zapotrzebowanie wydatku dla danego pomieszczenia jest komunikowane w ramach inteligentnej sieci łączącej wszystkie urządzenia Lindab Pascal i na tej podstawie odbywa się regulacja prędkości pracy wentylatora. Co ciekawe system jest kompatybilny z BMS i popularnymi na rynku czujnikami.

Na DKBE 2017 odbył się pierwszy publiczny pokaz udoskonalonego urządzenia do ultradźwiękowych pomiarów przepływu powietrza Lindab UltraLink. Nowa wersja w kompaktowej obudowie posiada zintegrowany siłownik i przepustnicę. Kąt ustawienia przegrody może być regulowany w czasie rzeczywistym w oparciu o dane o przepływie gromadzone przez dwa czujniki ultradźwiękowe, które teraz pracują z jeszcze większą precyzją. Urządzenie pozwala znacznie uprościć projektowanie, montaż i konserwację, a także obniżyć koszt systemów wentylacyjnych.

Organizator przygotował również eksperyment mający na celu pokazanie jak dużo energii tracone jest na skutek nieszczelności w systemach HVAC. W tym celu skonstruowano dwa identycznie układy o klasach szczelności:

  • B - system wentylacyjny uszczelniany taśmą,
  • D - system wentylacyjny z uszczelką EPDM.
W trakcie eksperymentu powietrze było tłoczone do obu układów przez niezależne wentylatory utrzymujące w obu instalacjach takie samo ciśnienie. Pobór energii urządzeń był mierzony na watomierzach. Uczestnicy na własne oczy mogli się przekonać, że różnica w zużyciu energii wynosiła około 40%, co dowodzi jak olbrzymie znaczenie ma szczelność w kontekście energooszczędności.

Na zakończenie wszystkie osoby uczestniczące w konferencji mogły zadawać pytania prelegentom. W tej części wywiązała interesująca dyskusja na temat tego w jaki sposób propagować prezentowane na konferencji rozwiązania na polskim rynku i edukować osoby kluczowe dla projektowania nowych budynków na polskim rynku.

Organizacja tego wydarzenia nie byłaby możliwa bez stowarzyszeń OSWBZ, PZITS i SPW, które wspierały nas w wyborze najlepszych prelegentów oraz uczestników konferencji. To właśnie im chcielibyśmy szczególnie podziękować za aktywny udział w konferencji. Wdrożenie koniecznych zmian w branży HVAC wymaga naszego wspólnego wysiłku i z pewnością nie nastąpi natychmiast. Mamy jednak nadzieję, że DKBE 2017 będzie pierwszym krokiem do otwarcia ogólnopolskiej dyskusji na temat zmian koniecznych w branży.

Program

9:00
Rejestracja
10:00
Rozpoczęcie konferencji
10:10
Sławomir Sawicki | SPW / Pol-Con Consulting Oszczędność energii i materiałów - wybór technologii a konsekwencje dla inwestycji w perspektywie wymogów 2020.
10:40
Paweł Wargocki | Duński Uniwersytet Techniczny Wpływ klimatu wewnętrznego na wydajność pracy. Szacunkowe określenie korzyści społeczno-ekonomicznych.
11:10
Paweł Klimczak | Cushman & Wakefield Komfort wnętrza - koszty eksploatacji budynków, oczekiwania użytkowników budynków.
11:40
Przerwa kawowa
PANELE TEMATYCZNE
Inwestor, zarządca nieruchomości, architekt
Projektant, inspektor, rzeczoznawca, specjalista HVAC
12:00
Daniel Jeżewski | Ensyco Commissioning - gwarancja komfortu użytkowników i korzyści dla uczestników procesu inwestycyjnego.
Andrzej Górka | PZITS / Politechnika Poznańska Termografia i badanie szczelności powietrznej jako metody zapewnienia komfortu wewnętrznego i energo­oszczędności budynków.
12:30
Piotr Mokrzański | OSWBZ / Go4Energy Certyfikacja energetyczna budynków.
Joanna Rucińska | PZITS / Politechnika Warszawska Modelowanie energetyczne budynków jako narzędzie zintegrowanego projektowania.
13:00
Przerwa na lunch
Przerwa na lunch
13:45
Piotr Bartkiewicz | OSWBZ / GO4Energy Zużycie energii w budynkach biurowych w oparciu o dane z raportu.
Jarosław Müller | SPW / Politechnika Krakowska Zalety i wady projektowania szczelnych budynków i instalacji.
14:15
Wojciech Kozłowski | AEC Design sp. z o.o. s.k. Od 2 do 20 - budowanie czy eksploatacja. BIM narzędziem świadomego inwestora.
Göran Hultmark i Lars-Åke Mattsson | Lindab / TightVent Systemy regulacji ilości powietrza w budynku - wpływ jakości powietrza na komfort użytkowników i koszty działania instalacji (LCC).
 
14:45
Przerwa kawowa
15:00
Dyskusja, wymiana opinii z udziałem prelegentów
16:00
Zakończenie konferencji
16:10
Zwiedzanie PGE Narodowego


Partnerzy


Piotr Bartkiewicz
dr inż. Piotr Bartkiewicz OSWBZ / GO4Energy
Współzałożyciel OSWBZ oraz partner w firmie Go4Energy, zajmującej się doradztwem oraz nowoczesnymi badaniami i analizami zużycia energii w budynkach, certyfikacją budynków i szkoleniami. Autor, konsultant i wykonawca projektów zarządzania energią i budownictwa zrównoważonego w budynkach.
Adiunkt na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W pracach naukowych podejmuje zagadnienia związane z komputerowym wspomaganiem projektowania systemów budynkowych, modelowaniem energetycznym, zarządzaniem informacją o budynku (BIM), symulacjami CFD. Ponad to posiada szeroką wiedzę na temat zużycia energii, modelowania budynków i systemów HVAC, procesów daylighting’u, komfortu użytkowników i jakości środowiska wewnętrznego, zarządzania projektami, Commissioning’u, certyfikacji budynków LEED, BREEAM, GBC, analiz LCA.
Poszerza swoje kompetencje i dzieli się już zdobytym doświadczeniem w ramach międzynarodowych stowarzyszeń np. International Building Performance Simulation Association – IBPSA oraz American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers ASHRAE. Jest członkiem Sekcji Głównej Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji i Inżynierii Atmosfery w PZITS. Angażuje się w projekty Unii Europejskiej np. był liderem projektów w ramach Inteligent Energy Europe - IDES EDU, Performance Based Building - PeBBu oraz członkiem projektów STEP i KODnZEB.
Współzałożyciel OSWBZ oraz partner w firmie Go4Energy, zajmującej się doradztwem oraz nowoczesnymi badaniami i analizami zużycia energii w budynkach, certyfikacją budynków i szkoleniami. Autor, konsultant i wykonawca projektów zarządzania energią i budownictwa zrównoważonego w budynkach. Adiunkt na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki...
Andrzej Górka
dr inż. Andrzej Górka PZITS / Politechnika Poznańska
Dr inż. Andrzej Górka zajmuje się teoretycznie i praktycznie komfortem środowiska wewnętrznego w budynkach oraz jakością energetyczną budynków wraz z ich wyposażeniem instalacyjnym i systemami sterowania.
Wynalazca, autor i współautor książek i artykułów naukowych wydawanych w Polsce i za granicą. Pracownik Politechniki Poznańskiej, kierownik Centrum Budownictwa Pasywnego (2010-2017). Od roku 2011 pracuje dla Komisji Europejskiej jako Niezależny Ekspert w zakresie budownictwa energooszczędnego, odnawialnych źródeł ciepła i magazynowania energii w ramach programów 7thFP i Horizon 2020. W ramach akredytacji udzielonej przez Passivhaus Institut w Darmstadt dla PIBPiEO, jest zaangażowany w szkolenia oraz certyfikację budynków pasywnych w Polsce. Członek m.in. ASHRAE oraz Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. W latach 2014-2015 reprezentował Polskę w Zarządzie AIVC – centrum informacyjnego Międzynarodowej Agencji Energii, działającego w zakresie szczelności powietrznej i wentylacji budynków.
Ponadto prowadzi prywatnie komercyjną działalność gospodarczą w zakresie kompleksowej diagnostyki energetycznej budynków w tym m. in. badania szczelności powietrznej dużych budynków i pomiary termograficzne.
Dr inż. Andrzej Górka zajmuje się teoretycznie i praktycznie komfortem środowiska wewnętrznego w budynkach oraz jakością energetyczną budynków wraz z ich wyposażeniem instalacyjnym i systemami sterowania. Wynalazca, autor i współautor książek i artykułów naukowych wydawanych w Polsce i za granicą. Pracownik Politechniki Poznańskiej, kierownik Centrum Budownictwa Pasywnego (2010-2017)....
Göran Hultmark
prof. Göran Hultmark Lindab
Göran Hultmark pracuje jako Development Manager w firmie Lindab w Farum (Dania). Jako inżynier firmy konsultingowej, prowadził liczne projekty badawcze dla Narodowej Rady Badań Budowlanych. W 1982 roku opracował pierwszą generację "HT kolektora słonecznego", który został zainstalowany w ponad połowie wszystkich dużych instalacji słonecznych w Europie i nadal jest produkowany przez firmę Arcon w Danii.
W 1998 roku zaprojektował pierwszą belkę chłodzącą. Produkt ten jest produkowany do dnia dzisiejszego w ponad 200.000 egzemplarzy, między innymi o nazwie "Professor".
We współpracy z SBI opracował innowacyjny system "Solus" wykorzystywane przy produkcji belek chłodzących, zarówno dla chłodzenia i ogrzewania budynków. Układ charakteryzuje się stałym poziomem temperatury w obiegu wodnym a temperaturą pokojową.
Göran Hultmarks w ostatnich latach doprowadził do rozwoju nowego systemu wentylacji w budynkach. Jednym z przykładów jest system "Pascal", w którym wentylator jest zoptymalizowany dla każdego pojedynczego pomieszczenia działając z najmniejszą możliwą szybkością i minimalnym zużyciem energii.
Göran Hultmark pracuje jako Development Manager w firmie Lindab w Farum (Dania). Jako inżynier firmy konsultingowej, prowadził liczne projekty badawcze dla Narodowej Rady Badań Budowlanych. W 1982 roku opracował pierwszą generację "HT kolektora słonecznego", który został zainstalowany w ponad połowie wszystkich dużych instalacji słonecznych w Europie i nadal jest produkowany przez...
Daniel Jeżewski
Daniel Jeżewski Ensyco
Założyciel ENSYCO, inżynier praktyk z doświadczeniem w Polsce i Wielkiej Brytanii na stanowiskach od inżyniera w firmie instalacyjnej do kierownika kontraktu u inwestora. Realizował m.in. Stadion Olimpijski Londyn 2012, gdzie zastosowano technologie BIM, proces Commissioningu i ukończono budowę bez wypadku śmiertelnego. Obecnie w ENSYCO realizuje kontrakty HVAC FIT OUT „zaprojektuj i wybuduj” dla klientów Premium, dla których najważniejszym kryterium jest komfort użytkownika. Założyciel ENSYCO, inżynier praktyk z doświadczeniem w Polsce i Wielkiej Brytanii na stanowiskach od inżyniera w firmie instalacyjnej do kierownika kontraktu u inwestora. Realizował m.in. Stadion Olimpijski Londyn 2012, gdzie zastosowano technologie BIM, proces Commissioningu i ukończono budowę bez wypadku śmiertelnego. Obecnie w ENSYCO realizuje kontrakty HVAC FIT OUT „zaprojektuj i...
Paweł Klimczak
Paweł Klimczak Cushman & Wakefield
Paweł Klimczak jako H&S and FM Operations Practice Leader, pełni rolę szefa Zespołu FM/H&S/Procurement. Doświadczenie Pawła dało mu doskonałą znajomość zagadnień optymalizacji oraz tworzenia strategii utrzymania infrastruktury nowoczesnych obiektywów i technicznego zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. Paweł jest odpowiedzialny za organizację procesów zakupowych i kontraktowanie usług u podwykonawców dla zarządzanych nieruchomości oraz współpracę z szefem działu BHP dla regionu EMEA firmy Cushman & Wakefield. Jego obowiązki obejmują także nadzór nad procesami przejmowania nieruchomości w zarządzanie, kierowanie zespołem Kierowników technicznych oraz podległych im firm FM i odpowiedzialność za wewnętrzne audyty jakości w zarządzanych nieruchomościach. Paweł dołączył do Cushman & Wakefield w 2017 roku, wcześniej pracując jako Dyrektor Centrum Handlowego dla Unibail Rodamco i Atrium Real Estate Management. Paweł posiada wykształcenie zarówno techniczne (tytuł Magistra Inżyniera) jak i biznesowe (EMBA) oraz licencję zarządcy nieruchomości (Nr 14802). Branżowa aktywność Pawła to od wielu lat funkcja Członka Zarządu stowarzyszenia IFMA Polska. Paweł Klimczak jako H&S and FM Operations Practice Leader, pełni rolę szefa Zespołu FM/H&S/Procurement. Doświadczenie Pawła dało mu doskonałą znajomość zagadnień optymalizacji oraz tworzenia strategii utrzymania infrastruktury nowoczesnych obiektywów i technicznego zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. Paweł jest odpowiedzialny za organizację procesów zakupowych i kontraktowanie...
Wojciech Kozłowski
Wojciech Kozłowski AEC Design sp. z o.o. s.k.
Inżynier aplikacji Revit, specjalizujący się we wdrażaniu BIM w firmach projektowych. Współautor podręcznika "Podręcznik użytkownika Revit Architecture”. Absolwent Wydziału Samochody i Maszyny Robocze na Politechnice Warszawskiej. Inżynier aplikacji Revit, specjalizujący się we wdrażaniu BIM w firmach projektowych. Współautor podręcznika "Podręcznik użytkownika Revit Architecture”. Absolwent Wydziału Samochody i Maszyny Robocze na Politechnice Warszawskiej.
Piotr Mokrzański
mgr inż. Piotr Mokrzański OSWBZ / Go4Energy
Pracuje nad procesami certyfikacji w systemie BREEAM. Posiada uprawnienia BREEAM International Assessor oraz BREEAM In-Use Auditor. Dzieli się zdobytymi kwalifikacjami i doświadczeniem podczas szkoleń. Członek Zrzeszania Audytorów Energetycznych oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ponadto jest specjalistą w zakresie symulacji komputerowych wspomagających procesy projektowe. Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Pracuje nad procesami certyfikacji w systemie BREEAM. Posiada uprawnienia BREEAM International Assessor oraz BREEAM In-Use Auditor. Dzieli się zdobytymi kwalifikacjami i doświadczeniem podczas szkoleń. Członek Zrzeszania Audytorów Energetycznych oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ponadto jest specjalistą w zakresie symulacji komputerowych wspomagających procesy projektowe. Absolwent...
Jarosław Müller
dr inż. Jarosław Müller SPW / Politechnika Krakowska
Wieloletni wykładowca akademicki na Wydziale Inżynierii Środowiska na Politechnice Krakowskiej.
Autor wielu publikacji z zakresu m.in. wentylacji i klimatyzacji obejmujących praktyczne zagadnienia projektowania, instalacji i eksploatacji systemów klimatyzacji. Autor wielu ekspertyz istniejących instalacji.
Czynny projektant, członek Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Bliski współpracownik Stowarzyszenia Polska Wentylacja od lat publikujący i występujący na spotkaniach branżowych.
Wieloletni wykładowca akademicki na Wydziale Inżynierii Środowiska na Politechnice Krakowskiej. Autor wielu publikacji z zakresu m.in. wentylacji i klimatyzacji obejmujących praktyczne zagadnienia projektowania, instalacji i eksploatacji systemów klimatyzacji. Autor wielu ekspertyz istniejących instalacji. Czynny projektant, członek Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Bliski współpracownik...
Joanna Rucińska
dr inż. Joanna Rucińska PZITS / Politechnika Warszawska
Joanna Rucińska obecnie jest pracownikiem Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Współpracuje również z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A jako Starszy Specjalista ds. Analiz Energetycznych. Pracę zawodową rozpoczęła po ukończeniu studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, gdzie również ukończyła studia doktoranckie i uzyskała tytuł doktora nauk technicznych. Jest także absolwentem studiów podyplomowych „Zrównoważone systemy zaopatrzenia w energię i świadectwa energetyczne budynków” prowadzonych na Politechnice Warszawskiej.
Zajmuje się zagadnieniami efektywności energetycznej budynków oraz systemami technicznymi i źródłami energii. Posiadane wykształcenie jak i dodatkowe kursy są gruntowną podstawą do wykonywania symulacji i analiz energetycznych budynków oraz ich systemów, analiz emisji zanieczyszczeń do środowiska, analiz ekonomicznych oraz koncepcji modernizacji. W swojej pracy zajmuje się także zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach, ich wpływem na środowisko a także oceną projektów budowlanych pod względem zastosowanych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych.
Joanna Rucińska obecnie jest pracownikiem Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Współpracuje również z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A jako Starszy Specjalista ds. Analiz Energetycznych. Pracę zawodową rozpoczęła po ukończeniu studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej,...
Sławomir Sawicki
mgr inż. Sławomir Sawicki SPW / Pol-Con Consulting
Współwłaściciel firmy Pol-Con Consulting Sp. z o.o., która jest wiodącą firmą projektowo-konsultingową w zakresie projektowania wyposażenia budynków w szeroko rozumiane instalacje wewnętrzne oraz zewnętrznej infrastruktury instalacyjnej działającej w szerokim spektrum budownictwa komercyjnego i przemysłowego.
W swoich projektach firma Pol-Con stara się stosować optymalne dla danego obiektu rozwiązania instalacyjne zapewniające odpowiedni komfort użytkowania, przy minimalnych kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
Każdy projekt poprzedzony jest wielowariantową koncepcją zawierającą analizę kosztów i zużycia energii.
Współwłaściciel firmy Pol-Con Consulting Sp. z o.o., która jest wiodącą firmą projektowo-konsultingową w zakresie projektowania wyposażenia budynków w szeroko rozumiane instalacje wewnętrzne oraz zewnętrznej infrastruktury instalacyjnej działającej w szerokim spektrum budownictwa komercyjnego i przemysłowego. W swoich projektach firma Pol-Con stara się stosować optymalne dla danego...
Paweł Wargocki
prof. dr inż. Paweł Wargocki Duński Uniwersytet Techniczny
Paweł Wargocki jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (1990) i ma doktorat z Duńskiego Uniwersytetu Technicznego (1998) gdzie obecnie pracuje jako docent (Associate Professor).
Prowadzi badania dot. określenia wpływu jakości powietrza i klimatu cieplnego na odczucia ludzi w celu uzyskania optymalnych warunków sprzyjających komfortowi i wydajności pracy, a również wypoczynkowi i niezakłóconemu snu.
Działa na arenie międzynarodowej: jest członkiem komitetów stałych w ASHRAE i sekretarzem Akademii Nauk o Powietrzu Wewnętrznym.
Paweł Wargocki jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (1990) i ma doktorat z Duńskiego Uniwersytetu Technicznego (1998) gdzie obecnie pracuje jako docent (Associate Professor). Prowadzi badania dot. określenia wpływu jakości powietrza i klimatu cieplnego na odczucia ludzi w celu uzyskania optymalnych warunków sprzyjających komfortowi i wydajności pracy, a również wypoczynkowi i niezakłóconemu...